Zoek jij naar gezamenlijke focus op weg naar een gezond Waddengebied?
Sta je open voor onverwachte oplossingen voor langlopende kwesties?
Verlang je naar stroomlijning met betrokken partijen?

Dan ben je hier aan het juiste adres,
want ik kan je begeleiden met een innovatieve energetische methode en dat betekent:

 • samenwerking gaat stromen
 • doelen worden gemakkelijker bereikt
 • de nodige acties verlopen gestroomlijnd
 • de beweging wordt in de goede richting versterkt
 • onverwachte resultaten dienen zich aan

De innovatieve energetische methode heet ECOintention. Dit is een effectieve methode die je niet even snel uitlegt, maar die wèl werkt. De gebruikte methode baseert zich onder andere op dezelfde principes als de inmiddels steeds bekender wordende systeemopstellingen (familie-opstellingen) van Bert Hellinger. Beide methodes maken gebruik van zogenaamde informatievelden.

Zelf heb ik het succesvol toegepast in opdracht van Nationaal Park Schiermonnikoog en in meerdere projecten van Vogelbescherming Nederland.

 

Het maakt het werk leuker en gemakkelijker en ik kan ook mijn doelen bereiken.
Eén van die doelen was om meer tapuiten op het eiland te hebben en dat is gewoon gelukt!
Jan Willem Zwart, Natuurmonumenten

Voor stroomlijning van projecten in de Wadden en versterking van het ecosysteem Wadden

Samenhang binnen het project of de organisatie ontstaat. Van daaruit ontwikkelt zich focus, daadkracht en verbeterde in- en externe samenwerking. Eigen doelen worden dan vanuit flow gerealiseerd.

Dit betekent:

 • meer werkplezier
 • onverwachte resultaten, bijvoorbeeld nieuwe financiers
 • met andere ogen naar het gebied en uitdagingen kijken
 • een verrijking
 • focus op dat wat de natuur echt nodig heeft

Dit betekent het voor de Wadden:

 • voorkomen van verstoringen van natuurlijke processen
 • soorten worden versterkt en komen terug
 • versneld herstel ecosysteem
ECOintention werkt
Voor vragen aan de natuur:
de natuur als informatiebron

De natuur aan het woord als nieuwe benaderingswijze voor het bereiken van je doelen. Innovatieve en intuïtieve onderzoeksmethode met als mogelijke resultaten:

 • onverwachte bevindingen door ruimere invalshoek
 • informatie verkrijgen op veel kortere termijn dan bij traditioneel fysiek onderzoek mogelijk is
 • mogelijkheid tot bepalen van effecten van maatregelen op gehele ecosysteem
 • mogelijkheid tot vergelijking van verschillende gebieden
 • onderbouwing van keuzes als andere beslissingsgronden niet aanwezig of niet mogelijk zijn

Deze resultaten kunnen bovendien een inspirerend begin zijn voor nieuw regulier onderzoek.

Het onderzoek
Chris Braat,
gebiedsmanager Schiermonnikoog,
Natuurmonumenten

Zaken die afgelopen 20 jaar niet lukten, zijn vlot getrokken:
– Na 20 jaar ellende wordt het bezoekerscentrum nu gebouwd.
– Met de boeren in de polder hebben we nu een goede samenwerking en daar wordt een kaasboederij gebouwd.
Dat was een paar jaar geleden ondenkbaar. Dus ik zie veel positieve ontwikkelingen de afgelopen twee jaar met ECOintention.

Jan Willem Zwart,
coördinator beheer Schiermonnikoog,
Natuurmonumenten

ECOintention heeft een hele grote rol gespeeld bij het intrekken van de vergunning voor de aanleg van een hoogspanningskabel door Schiermonnikoog. Fantastisch om samen met alle betrokkenen de aandacht te bundelen en deze te richten op de onaangetaste maagdelijkheid van het eiland. Daardoor werd het doel bereikt. De vergunning is ingetrokken!

Gerrit Dommerholt,
projectleider
Wij & Wadvogels, Vogelbescherming Nederland

In deelproject Vogelsand zijn veranderingen ontstaan in onder andere de samenwerking met externe partners. Daar is een nieuwe wind gaan waaien, echt een andere flow die bovendien blijvend is. Dat is heel belangrijk en positief.

Nieuwsgierig? Heb je vragen?

Graag ga ik met je in gesprek om je vragen te beantwoorden en te bespreken wat begeleiding met ECOintention aan jouw project kan bijdragen. Ook kom ik met plezier een presentatie geven voor jou en je collega’s. Stuur direct even een mailtje, dan maken we een afspraak. Of bel 06-49966463.