DE STEM VAN DE WADDEN

‘Nature intelligence’ wordt aan het woord gelaten met behulp van verschillende energetische methoden als ECOintention, Perelandra, systeemopstellingen. Dit ten eerste ten behoeve van het versterken van de balans van ecosysteem Waddengebied. Bovendien sluit dit aan bij de internationale beweging waarin de natuur rechten krijgt. Als de Waddenzee straks een juridische stem krijgt kan de Waddenzee op deze wijze vertegenwoordigd worden.

DOEL
1. ‘Nature intelligence’ een stem geven om inzichtelijk te maken hoe verschillende elementen zich met elkaar verhouden en welke invloed die op elkaar hebben en op de balans in ecosysteem Waddengebied en deze balans waar mogelijk te stimuleren. Elementen zijn bijvoorbeeld: eiland Schiermonnikoog, bewoners van Schiermonnikoog, de bruinvissen, het schelpdierrif, de gasboring, de garnalenvisserij, baggeren, trekvogels etcetera.
2. De verkregen informatie verspreiden onder natuurliefhebbers, beslissers en andere geïnteresseerden. Nieuwe invalshoeken kunnen leiden tot nieuwe inzichten die een handvat kunnen zijn voor wetenschappelijk onderzoek.
3. Nature intelligence vertegenwoordigen ook als de Waddenzee officieel juridische rechten krijgt.

MIDDEL


Organiseren van bijeenkomsten zowel life als online. In eerste instantie met professionals in energetisch werk in het midden van het land. In een later stadium ook voor natuurliefhebbers en andere geïnteresseerden en professionals in de ‘Waddenwereld’ in het noorden en op de eilanden.
Dit project loopt om organisatorische redenen tegelijkertijd met project Schiermonnikoog: vrije horizon. EINDRESULTAAT


1. Versterking van een gezond ecosysteem Waddengebied

2. Inzicht in samenhang tussen verschillende elementen en ‘aan welke knoppen het beste gedraaid kan worden’.

3. Nature intelligence heeft een stem in de vertegenwoordiging van de rechtspersoon Waddenzee