Veelgestelde vragen

Alles is energie. Energie trilt. Alles heeft een eigen unieke trilling. Gelijke trillingen versterken elkaar. Dat heet resonantie. In het dagelijks spraakgebruik hebben we het dan over ‘op dezelfde golflengte zitten’. 

ECOintention is verder gebaseerd op de kwantumfysica en op de theorie van morfische velden van Rupert Sheldrake.

Zoals we voor het bepalen van de temperatuur de parameter Celsius kunnen gebruiken, zo zijn er ook diverse parameters voor het kwantificeren van de energetische realiteit. Zoals bijvoorbeeld vitaliteit, zelf organiserend vermogen, aanwezigheid van inspiratie en ideeën, stress en blokkades, potentie om ideeën te realiseren. Deze parameters kennen bepaalde streefwaarden en staan in een optimale situatie in een zekere verhouding tot elkaar.

Stel je hebt twee stemvorken.
Als je de ene stemvork aanslaat, gaat de andere meetrillen. Als je de ‘aangeslagen’ stemvork stop zet, blijf je de meetrillende stemvork horen. Dus de frequentie van de ene wordt blijvend overgedragen op de andere. Trilling heeft de neiging zich te bewegen naar een hoger trillingsniveau. 

Zo werkt het ook bij een ECOintention balanceringsproject: -de frequentie van- de huidige situatie wordt in resonantie gebracht met -de frequentie van- de doelstelling. De doelstelling zal de hoogste trilling hebben en deze zal zich vertalen in de werkelijkheid.

Zoals Einstein het zei:

Wat is het doel als ECOintention wordt toegepast in een natuurgebied?

Bij toepassing van ECOintention ten behoeve van een natuurgebied, is de methode er op gericht een duurzame balans in een ecosysteem te bewerkstelligen. Dat wil zeggen een ecosysteem dat vitaal is en voldoende aanpassingsvermogen heeft om te kunnen inspelen op veranderingen, verstoringen en uitdagingen. De ecologische relaties en cycli die horen bij een stabiel ecosysteem zijn dan geconsolideerd.

Het Center for ECOintention is ruim 25 jaar geleden opgericht door Hans Andeweg en Rijk Bols.
Hans Andeweg heeft meer dan 30 jaar internationale ervaring met ECOintention op grote en kleinere schaal. Hij schreef de boeken ‘Scheppend Leven’ en ‘In resonantie met de natuur’ (‘The universe loves a happy ending’).
Rijk Bols heeft de supervisie over de energetische balancering van alle projecten waar het Center bij betrokken is: jaarlijks zo’n 80 tot 100 bedrijven, natuurgebieden en andere projecten. Haar hart gaat het meeste uit naar de grote natuurprojecten, die in deze woelige tijden toenemend onder druk staan.

Your Content Goes Here