In gesprek met de natuur

Wil jij je oor te luisteren leggen in de natuur?
Ben je benieuwd wat de natuur zelf zou zeggen?

Bijvoorbeeld over vragen als:

 • Waarom gaat het zo slecht met de Blauwe kiekendief?
 • Welke beheermaatregel is nodig om de Tapuit terug te krijgen in het biotoop?
 • Wat is juiste locatie voor het nieuwe broedeiland?

Dat is nu mogelijk!

Op basis van dezelfde energetische uitgangspunten als de innovatieve energetische projectbegeleiding met ECOintention is een protocol ontwikkeld waarmee we onderzoek kunnen doen naar antwoorden op dergelijke vragen. Op de ontwikkeling van dit protocol ben ik in 2022 summa cum laude afgestudeerd als Master of Science in ECOintention aan de Ubiquity University (VS).

foto: Hans Jansen

Hoe gaat dat in zijn werk?
 • Inhoudelijke informatie over leefwijze, leefgebied en karakter van de desbetreffende soort(en), situaties of overwegingen behorend bij de vraag wordt aangeleverd door de opdrachtgever.
 • In nauwe samenwerking stellen we een uitgewerkte vragenlijst op.
 • Kwalitatieve en kwantitatieve waarnemingen worden door een team van ECOintention practitioners gedaan op basis van energetische werkwijzen.
 • Rapportage van eerste resultaten leidt tot gezamenlijke verdere precisering van vragenlijst en vervolgonderzoek.
Deze onderzoeksmethode heeft als mogelijke resultaten:
 • verrassende nieuwe invalshoeken
 • informatie aanvullend op bevindingen uit regulier onderzoek
 • voorgenomen beheermaatregelen bij voorbaat op hun effect beoordelen
 • nieuwe inzichten over nog niet toegepaste beheermaatregelen

Deze resultaten kunnen bovendien een inspirerend begin zijn voor nieuw traditioneel onderzoek.

Jullie kijken op een heel andere manier naar een ecosysteem. Dat is nieuw en waardevol. Dat je op die manier het ene gebied met het andere gebied kunt vergelijken, daar hebben de reguliere methodieken jaren voor nodig. ECOintention krijgt daar veel eerder de vingers achter. Gerrit Dommerholt, Gebiedsmanager Wadden, Vogelbescherming Nederland

foto Suzanne Dijksen

In opdracht van Vogelbescherming Nederland is zo’n onderzoek gedaan naar de Blauwe kiekendief in het Waddengebied. Daar kwamen diverse aanbevelingen voor beheermaatregelen uit voort en ook nieuwe inzichten over de Blauwe kiekendief zelf. Door deze aanbevelingen zijn er handvatten waardoor effectief verder te gaan is.

Vanuit een andere invalshoek wordt iets gezegd over alle ‘conservation evidence based’ zaken en dat levert op een aantal onderdelen andere inzichten op. Heel waardevol.
Gerrit Dommerholt, Gebiedsmanager Wadden, Vogelbescherming Nederland

Nieuwsgierig? Heb je vragen?

Graag ga ik met je in gesprek om je vragen te beantwoorden en te bespreken wat begeleiding met ECOintention aan jouw project kan bijdragen. Ook kom ik met plezier een presentatie geven voor jou en je collega’s. Stuur direct even een mailtje, dan maken we een afspraak. Of bel 06-49966463.