Categories: Uncategorized

Annette

Share

De innovatieve, holistische methode ECOintention is een energetische op kwantummechanica gebaseerde methode die het ecosysteem Waddenzee kan bekrachtigen en ondersteunen. De methode heeft haar waarde en werkzaamheid bij het versterken van ecosystemen de afgelopen 25 jaar bewezen.

ECOintention richt zich op het verbeteren van de ‘energetische realiteit’ van een ecosysteem, organisatie of project, zodat de daaruit voortvloeiende fysieke werkelijkheid directer en efficiënter kan worden gerealiseerd. Kenmerkend is de focus op doelen en kansen in plaats van op bedreigingen.

De basis van de methode is het waarnemen, interpreteren en bijsturen van energie richting balans en richting de specifiek opgestelde doelstellingen. Energie is de drijvende kracht in het leven. Alles start als een subtiele vorm van energie: elk idee, iedere inspiratie, elke gedachte is een vorm van subtiele energie. Door vervolgens onze aandacht of bewustzijn te focussen, kan deze subtiele energie transformeren tot zogenaamde grofstoffelijke energie en zo creëren we de fysieke wereld.

Het principe van de kracht van intentie, waarvan de werkzaamheid inmiddels wetenschappelijk is bewezen, wordt hierbij ingezet.
Het spreekt voor zich dat het gemakkelijker is zaken in de energetische wereld te veranderen dan in de fysieke wereld: een plan laat zich gemakkelijker en sneller aanpassen dan een reeds aangelegd broedeiland. Alle reden dus om energetisch werk in te zetten als je iets wilt bereiken of veranderen.

‘Everything is energy and that is all there is to it. Match the frequency of the reality you want and you cannot help but getting that reality. It can be no other way.This is not philosophy, this is physics.’ Albert Einstein

ECOintention heeft dus een andere aanpak dan het tot op heden gebruikelijke wetenschappelijk onderzoek waarbij kennis wordt verworven door alle -ons bekende- voor succes doorslaggevende fysieke of materiële factoren apart te onderzoeken, waarna door analyse hiervan conclusies worden getrokken om tot een handelingsperspectief te komen. De beperking hiervan is dat alleen informatie die is verkregen via het analytisch vermogen van ons hoofd wordt ingezet en dat de informatie die we via ons hart en onze intuïtie ontvangen buiten beschouwing wordt gelaten. Met ons hoofd bevatten we datgene waar we al in zekere mate mee bekend zijn. Met ons hart en intuïtie spreken we een breder veld van mogelijkheden en invalshoeken aan. ECOintention maakt gebruik van zowel hoofd als hart en intuïtie.

 

Daar de situatie in het Waddengebied ten aanzien van vogelpopulaties, de visstand, zeehondenpopulatie, bodemleven en biodiversiteit verontrustend is, is dit een goed moment om voor een innovatieve benadering te kiezen. Een innovatieve benadering die door haar andere invalshoek meerwaarde biedt, en die inmiddels ook is herkend door opdrachtgevers van eerdere projecten in natuurgebieden en organisaties.

Bijvoorbeeld werd ECOintention door Annette Polman in samenwerking met Natuurmonumenten, ingezet voor Nationaal Park Schiermonnikoog om zowel natuurdoelen als samenwerkingsdoelen te bereiken. De reacties en ervaringen van betrokkenen zijn zeer positief:

“Ik zie veel positieve ontwikkelingen de afgelopen twee jaar met ECOintention:

zaken die afgelopen 20 jaar niet lukten, zijn vlot getrokken, zowel ten aanzien van samenwerking met de boeren als bij de bouw van het bezoekerscentrum.” (Chris Braat, destijds gebiedsmanager)

“ECOintention heeft een hele grote rol gespeeld bij het intrekken van de vergunning voor de aanleg van een hoogspanningskabel door Schiermonnikoog.” (Jan Willem Zwart, destijds hoofd beheer Schiermonnikoog)

“Ik was blij verrast met de vele positieve resultaten. Zo heeft de focus op behoud van maagdelijke natuur een essentiële rol gespeeld bij uitstel van de zandsuppletie.” (Annette Polman, uitvoering methode ECOintention)

Ook Gerrit Dommerholt (Vogelbescherming Nederland) is positief over de inzet van ECOintention bij het project Wij&Wadvogels:

“Jullie kijken op een heel andere manier naar een ecosysteem. Dat is nieuw en waardevol.”